Vad är wordpress?

WordPress skapades i ett samarbete mellan Matt Mullenweg och Mike Little. Mike Little är även grundare av Automattic som är företaget bakom den vinstdrivande WordPress.com – tjänsten och han är även ansiktet utåt för WordPress.

WordPress är ett mycket populärt och enkelt sätt att skapa sin egen webbplats och hemsida på. När du besöker olika sidor kan du vara säker på att en av fyra hemsidor drivs av wordpress. Med WordPress görs byggandet av en webbplats eller hemsida tillgängligt för alla, även människor som inte arbetar med detta. 

Tidigare var WordPress ett verktyg för att skapa bloggar hellre än webbplatser och hemsidor. Tack vare ändringar som gjordes i kärnkoden kan du numera skapa vilken typ av webbplats du vill med hjälp av WordPress.