Vad är html?

Många är vi som känner igen html och vi är nog lika många som inte vet vad det är för någonting. 

En av webbens grundläggande hörnstenar kallas för HyperText Markup Language, som blir HTML. På webbsidor så utgör HTML strukturen i form av styckeindelning, rubriker samt att särskilja innehållet på webbsidan från varandra. Med hjälp av HTML kan man också infoga bilder.

Man pratar både om programmeringsspråk och märkspråk, HTML är ett märkspråk eftersom det inte kan utföra kommandon utan endast ge struktur. Det behöver finnas möjlighet att utföra kommandon för att ett språk ska få kallas programmeringsspråk.

När man ska göra rubriker på en hemsida röda behövs det en struktur i HTML – koden för att kunna skilja rubrikerna från resten av innehållet. På samma sätt fungerar det när man ska få upp ett popup fönster på en webbsida, då behöver den knappen märkas ut i HTML – koden.

HTML koden använd också för att fetmarkera viss text samt att välja vilket typsnitt du vill använda.